14-11-05  |  I Sätra, söder om Stockholm, återfinns brf Kungssätras fastighet med byggår 1965. Fastighetens fasader är i dåligt skick, bl.a. har puts släppt på vissa delar, vilket gör renoveringen både omfattande och nödvändig.

Fastigheten består av två huskroppar om vardera 5 våningar och källare. Husens fasader består terrasit/rivputs och loftgångarna är av betong. Renoveringen omfattar både fasaderna och loftgångarna vilket gör att det, förutom fasadrenovering, blir renovering av 14 loftgångar och dess undertak. När det gäller putsen är den i så dåligt skick att ett helt nytt armerat putskikt kommer att appliceras på befintlig puts (efter att putsen knackats ner där den är som sämst) .

Även en del plåt- och måleriarbeten ingår i entreprenaden.

Renoveringen påbörjas omgående och beräknas avslutas till sommaren 2015.