2016-12-12 | Bostadsrättsföreningen i Jarlaberg har nytt tak över huvudet

Det har tagit tid eftersom det har varit mycket tegel, läkt och masonit som rivits. Men nu ståtar Brf Tullen  med nya tak på hela 12 000 kvm. Ny spontad takpanel, underlagspapp och läkt har lagts och mindre takdelar har täckts av plåt. Så kallade vädertak byggdes för att skydda taken (och hantverkarna) under renoveringen.

Brf Tullen ligger i Jarlaberg, Nacka, och består av 196 lägenheter fördelade på 12 huskroppar och två gårdar, Diligensvägen 3-37 och Diligensvägen 74-100. Bebyggelsen är blandad med både lägenheter och radhus som byggdes åren 1988-1989.

Takentreprenaden påbörjades sommaren 2015 och avslutades vintern 2016.