2019-05-22 | Brf Ädelgranen på Östermalm gör replikor av gammal betong

Brf Ädelgranen på Östermalm i Stockholm behöver renovera sina sex balkonger då de, med 132 år på nacken, nu visar tecken på skador och slitage. Fastigheten, som byggdes 1886-1887, är idag blåklassad av Stockholms Stadsmuseum och har därmed ett synnerligen högt kulturhistorisk värde för stadsbilden. Fastigheten är dessutom klassad som ett byggnadsminne av Länsstyrelsen. Renoveringen av balkongerna måste därför sker ytterst varsamt och noggrant.

Replikor av den nuvarande stuckaturen och utsmyckningen kommer att skapas för att ge sken av betongen har 132 år på nacken. Man kan säga att betongen ska vara en replika av 132 år gammal betong, med samma väderbitna struktur. På de fyra större balkongerna ska balustrader och balkongplattorna renoveras. Samtliga stuckaturdetaljer och orneringar av konststen/betong i balkongundersidor, på fasader och på konsoler ska avformas för att senare kunna återskapas. Samma sak gäller balkongräckena som också renoveras. I vissa fall då lagning inte räcker till kommer replikor att skapas och monteras. De två mindre balkongerna (mot Valhallavägen) renoveras i mindre omfattning.

Alla arbeten kommer att utföras under antikvarisk kontroll vilket betyder att samtliga arbeten och material ska godkännas av antikvarie och andra instanser.

Uppdraget har gått till Tresson Balkong som inom kort påbörjar renoveringen.