2018-06-27 | Tresson har påbörjat fasadrenoveringen av kv. Bruksbäraren 2

Bruk (dock inte så mycket bärning av bruk…) kommer det att bli i kvarteret Bruksbäraren där Tresson börjat montera fasadställningar för att starta totalentreprenaden som innebär omläggning av papptak och tilläggsisolering av fasaderna.

 

I kvarteret ingår två flerbostadshus om tre våningar med en överbyggnad som bildar en portik, och ett flerbostadshus om tio våningar. Husen ligger på Skebokvarnsvägen i Bandhagen.