Bostadsområdet Johannelund tar form

//Bostadsområdet Johannelund tar form

15-01-14  |  Fler nya bostäder och en förskola har byggts längs Lövstavägen i Vinsta-Hässelby Gård. Området är den andra etappen i en omvandling av Lövstavägen till bostadsgata. Tresson är på plats och isolerar och putsar några av de nyproducerade husen.

Genom stadens försorg kommer Lövstavägen att byggas om till en trädplanterad boulevard. På båda sidor av den blivande Lövsta Allé kommer ny bebyggelse att uppföras. I den södervända sluttningen, mellan boulevarden och Johannelundstoppen, växer den nya stadsdelen Johannelund fram med 500 lägenheter i små flerfamiljshus, inbäddade i grönskande trädgårdar.

Tresson isolerar och putsar 6 av husen och vårt arbete förväntas vara klart under hösten. Hela projektet beräknas vara klart i slutet av 2015.

2015-01-14T09:41:18+02:0014 januari 2015|