2018-05-02 | Brf Wibbla Äng fasadrenoverar och lägger om papptaken

I Järfälla kommun återfinner man Minutgränd 1-47 vars fastigheter tillhör brf Wibbla Äng. De 6 huskropparna stod färdiga 1966 och har 218 lägenheter fördelat på 23 entréer i 6 huskroppar.

Fasaderna har sedan tidigare olika lagningar och hel avfärgning av en organisk plastfärg vilket föranleder ett ROT-system (spritputs) på samtliga hus. Utöver det kommer samtliga papptak att lägga om.

Renoveringen har påbörjats på Minutgränd 19-31.