2018-08-09 | Tresson fasadrenoverar tre 40-tals hus åt brf Essingehill

Brf Essingehill består av tre hus med byggår 1944 på Vänskapsvägen 51, 53 och 55 på ön Stora Essingen. Hustaken är klädda med tvåkupiga betongpannor med tillhörande läkt och takpapp som nu kommit till åren och därför ska bytas ut för att förebygga framtida kostsamma reparationer. Putsen är inte lika gammal men har dock sprickor som kräver lagning.

I entreprenaden ingår byte av hängrännor, lagning av puts, omläggning och underhåll av tak och installation av taksäkerhet samt renovering och målning av fönster, balkongdörrar och entrépartier.

Entreprenaden startar inom kort.