2018-02-21 | Fastigheten genomgår en ordentlig yttre renovering

På Spångavägen i Riksby, Bromma finns brf Flossamattans hus, med byggår 1941. Till våren etablerar sig Tresson där och påbörjar arbetet med att fasadrenovera fastigheten.

Entreprenaden innebär i detalj hel nerknackning av fasad, nerbilning och omgjutning av balkonger (balkongräckena tvättas), byte av tegeltak samt byte av källarfönster.

Flossamatta är en typ av ryamatta, dock med lite kortare ”lugg” än en rya. Varför kvarteret i Riksby heter så är inte helt klarlagt.