16-04-07 | Brf Grusgropen byter bland annat ut sina balkongräcken och rengör fastighetens utsida

Brf Grusgropen har två lamellhus uppförda 1970 i Sollentuna-området Helenelund med sammanlagt 134 lägenheter. Dessa lägenheter har 133 balkonger och nu är det dags för dessa att få ett modernare och fräschare uttryck. Balkongerna lagas och får nya balkongräcken.

Förutom balkongrenoveringen utför Tresson rengöring samt hydrofobering av fasadelementen och sanering av PCB-fogar.

Projektet är i grus… startgroparna.