2016-09-15 | Renoveringen av Västerhaningehusens fasader påbörjas inom kort

I trivsamma Ribby i Västerhaninge, hittar man bostadsrättsföreningen Höjden. Brf:en omfattar 4 stycken 2-4-våningsbyggnader med adresserna Gränsvägen 12-22 samt Åkervägen 2-4, alla uppförda i början av 1960-talet. Fasaderna består av både tegel och puts och taket är av papp.

Nu påbörjar Tresson en renovering som omfattar rivning av samtliga fasader, både de teglade och de putsade. Under den putsade fasaden döljer sig nämligen… tegel. Dagens putsade fasader får således en isolerskiva (mineralull) och ny tjockputs appliceras. De befintliga tegelfasaderna rivs också då fuktproblem konstaterats, och nytt tegel muras upp.

Dessutom omfattar projektet takomläggning på två av husen och takkrönsbyte och taksäkerhet på samtliga hus, plåtarbeten, asbestsanering och en del fönsterbyte.

Projektet startar inom kort.