2018-06-25 | Fasad- och takrenovering på Karmstolsvägen i Enskede

Tresson har fått brf Hyvelbänken 3s förtroende att genomföra en fasad-och takrenovering på föreningens två hus från 1947, belägna i Gubbängen*.  Entreprenaden innebär i detalj att cellplastisoleringen rivs och ersätts med mineralull och ett Serporoc tjockputssystem. Dessutom läggs tegeltaken om och både vindar och fasader tilläggsisoleras.

*Gubbängens gård anlades redan på 1620-talet och var från början ett torp på Erstas ägor. Torpet brukades av de tre gubbarna Erik, Jösse och Simon, och det påstås att de var dessa tre gubbar som fick ge namn åt gården. Därav Gubbängen som fått ge namn åt området.