15-12-22 | Räcken och balkongplattor renoveras av Tresson Balkong.

Brf Klippan 7 hittar vi på Skeppargatan 5 i anrikt kvarter på Östermalm i Stockholm. Fastigheten är från 1900 och har den tidens vackra stålramsbalkonger som utsmycknad på gatufasaden. 115 år utomhus sätter dock sina spår och den forna glansen har mattas av något. Men snart är balkongerna åter som de en gång var.

Projektet som startar i vår innebär renovering av husets balkonger, både stålramsbalkonger, konsolarmerade balkonger och en burspråksbalkong. Räckena monteras ner och renoveras i en smidesverkstad medan balkongplattorna bilas bort och gjuts om. Sammanlagt är det 7 balkonger och en terrass som renoveras.