2019-01-22 | Solnaföreningen väljer Tresson som entreprenör

Brf Oxeln 9 i Gamla Råsunda återfinns i en fastighet som byggdes 1939. För cirka 30-40 år sedan fasadrenoverades huset och fasaden målades då med en ljust rosa plastfärg. I samband med denna fasadrenovering fann man under plastfärgen en ljusgul kalkfärg som troligtvis är den ursprungliga. Vidare har en färgarkitekt färgkodat denna ljusgula kulör som nu kommer att appliceras efter att fasaden först bilats bort och sedan putsats om. Detta innebär att huset kommer att anta ett mer ursprungligt utseende när fasadrenoveringen är klar.

Dessutom innebär entreprenaden renovering av fönster, nybyggnation av balkonger samt takomläggning. Projektet har påbörjats.