2018-02-06 | Brf Rensnålen 7 ser om sin fasad

Brf Rensnålen 7 på Strålgatan på Lilla Essingen har anlitat Tresson för entreprenaden som innebär hel nedknackning av puts och omputs, renovering av fönster, omgjutning balkonger samt nya balkongskärmar.

Projektstart blir till våren.