16-01-20 | Till våren startar Tresson projektet på beställning av brf Skuruäng.

Fastigheten från 1957 behöver upprustning av både fasaderna och balkongerna och detta görs med ROT-system på fasaden (5 mm spritputs) och framkantsgjutning av balkongerna

Fastigheten ligger på Beckasinvägen i Nacka