15-12-07 | Brf Taltrasten i Aspudden väljer Tresson som entreprenör för renovering av både fastigheter och mark. Projektet startar i början av 2016.

I närförorten Aspudden har brf Taltrasten fastigheter på adresserna Hägerstensvägen, Fågeltorget, Blommensbergsvägen och Vapengatan. Husen byggdes 1943.

Nu är det dags för upprustning och för det ändamålet har Tresson anlitats. Fasaderna renoveras, dräneringsarbeten genomförs och innergårdsmiljön nyanläggs.

Projektstart blir i februari 2016.