2018-03-22 | Nu muras det på Månadsvägen

För tillfället murar Tresson nya tegelgavlar på Månadsvägen i Järfälla. Anledningen hittas i de alldeles för få infästningarna som fanns för att hålla den murade väggen på plats. Detta gjorde att tegelstenarna började bukta utåt. Vad som hade kunnat hända om man lämnat gavlarna utan åtgärd är ganska lätt att föreställa sig. Åtgärder som görs nu för att säkra gavlarna är att de murade väggarna rivs, ny isolering monteras och en ny tegelvägg muras upp.

Sammanlagt är det fyra gavlar om 600 kvm som rivs, isoleras och muras om. Arbetet pågår just nu.