Brf Västerby 2 – renovering av tegelgavlar. Tresson 2018