2019-12-03 | BTH fokuserar på Byggservice inom byggkoncernen SEHED Byggmästargruppen.

BTH kraftsamlar och planerar comeback inom Byggservice. Detta med hjälp av kapital från ägarna av SEHED Byggmästargruppen. Byggkoncernen kan nu erbjuda kunderna ytterligare en dimension inom bygg.

BTH som är verksamt i Storstockholmsområdet planerar för en comeback och kraftsamling inom Byggservice. Bolaget startade 1992 inom Byggservice och ROT. Företaget har varit framgångsrikt fram till dess nyproduktionsverksamheten nästan stjälpte företaget vilket ledde till en företagsrekonstruktion som inleddes 2019-05-21.

Nyproduktions- och ROT verksamheterna är nu helt avvecklade och avsikten är att bolaget med sina ca 60 anställda fortsätter som ett av de ledande företagen i Stockholmsområdet inom Byggservice.

Under förutsättning att bolagets kommande ackordsförslag accepteras, vilket förslag rekonstruktören inom den närmaste veckan kommer skicka ut, så tillskjuter ägarna till SEHED Byggmästargruppen (SEHED) det kapital som erfordras för att BTH åter ska erhålla en stabil bas för sin verksamhet.

ROT-verksamheten i SEHED Byggmästargruppens Stockholmsrörelse omfattar nu Fasad- och Takentreprenader inklusive Plåtslageriverksamhet, Balkongrenoveringar och Fönsterbyten samt Lokalanpassning och Ombyggnad. Genom BTH kommer SEHED även kunna erbjuda en omfattande Byggservice.

Förutom ROT-verksamhet agerar SEHED i Stockholmsområdet som underentreprenör till Riksbyggarna inom Nyproduktion. Därutöver finns Ställningsverksamhet samt i mindre skala en utveckling inom Solenergiområdet.

SEHED har starka byggmästartraditioner där den äldsta delen har varit verksam i över 100 års tid.

Tillsammans beräknas BTH och SEHED få en omsättning på drygt 2 MDR SEK och kommer att sysselsätta över 500 medarbetare.

Sammantaget blir BTH och SEHED en starkare företagsgrupp i flera avseenden genom:

• En bättre marknadstäckning inom bolagens verksamhetsområden
• Ökad kapacitet att åta oss olika typer av projekt
• Ökad kompetens både vad avser kvalificerade yrkesarbetare och tjänstemän till gagn för kundkretsen
• Fortsatt stark kapitalbas och en god likviditetsmässig handlingsberedskap

BTH och SEHED har som vision att tillhöra en av de ledande byggentreprenörerna inom de områden och på den geografiska marknad vi är verksamma. Organisationen ska vara effektiv, modern och resultatinriktad med höga krav på hållbarhet, kvalitet och etik. Den skall kontinuerligt skapa bestående mervärden för vår omvärld, både för kunder, leverantörer och samhälle samt ge våra medarbetare goda utvecklingsmöjligheter och dessutom vara en trygg arbetsplats.

Sedvanligt godkännande från Konkurrensverket erfordras.

För eventuella frågor, kontakta:
BTH: Claes Holmberg på tel 08 544 736 00.
SEHED: Kent Isaksson eller Pål Wingren på tel 08-712 00 30.