15-07-15 | Mindre lagningar på klassiska Tobaksfabriken på Södermalm

Den äldsta fastigheten i kvarteret Tobaksmonopolet 2 är själva fabriksbyggnaden som sträcker sig genom kvarteret från Maria Bangata till Maria Skolgata. Huset, som ritades i typisk tjugotalsklassicism av byggmästare Emil Lindkvist och Ivar Tengbom, uppfördes mellan 1917-1922.  Här arbetade som mest 1700 fabriksanställda med framställning av piptobak, snus, cigarrer och cigaretter. Redan 1932 lades dock tillverkningen av piptobak ner och 1967 hade den sista cigaretten tillverkats här.

Större delen av kvarteret är idag kulturminnesskyddat.

Delar av byggnadens balustrader mot öster och väster behöver nu lite omvårdnad. Putspelarna på balustraderna mot öster och väster omputsas och andra mindre lagningar och putsarbeten utförs. Även en del plåtarbeten.

Renoveringen genomförs under sommaren.