2017-09-15 | Brf Skrivkortet 2 i Vällingby väljer Tresson

På Mörsilsgatan i Vällingby finns bostadsrättsföreningen Skrivkortet 2 som består av tre fastigheter om 3-4 våningar. Fastigheten ligger ett stenkast från Vällingby Centrum och sålunda även från brf Ritstiftet vars fasadrenovering Tresson avslutade 2012. Vad föreningarna ytterligare har gemensamt är 50-talet då brf Skrivkortet 2 byggdes 1955 och brf Ritstiftet något år tidigare. Vällingby Centrum växte fram som en sk. ABC-stad (arbetet, bostad, centrum) och stod färdigt 1954 och bostäderna runt omkring är en direkt konsekvens av denna idé om egna centrum utanför storstadsområdena.

Inom kort är det dags för brf Skrivkortets tak och fasad att genomgå renovering. Entreprenaden innebär i detalj att fasaden renoveras och får en ljusare kulör, plåttaket byts ut till papptak, taksäkerheten ses över och hängrännor och stuprör byts ut, garageportarna renoveras och betongen rengörs och impregneras.

Projektet planerar att starta inom kort.