2018-02-07 | Tegelfasader från 1971 underhålls av Tresson

Brf Älta Sjöängen i Älta ligger på Stensövägen 1-15 och består av 8 st punkthus i gult tegel. Husen byggdes 1971 och innehåller 259 lägenheter föredelade på 8 plan i varje hus.

Tegel är ett beständigt och tåligt fasadmaterial men det kräver ändå viss översyn och lite underhåll då och då. Ältaföreningens fasader visar nu upp tecken på att det är dags för renovering så till våren kommer tegelfasaderna att fogas om, det det trasiga teglet att bytas ut och slutligen impregneras fasaderna. Genom att impregnera (hydrofobera) fasadytorna stoppas fukten och därmed också den grogrund för missprydande beläggningar som annars kan bildas.

Även samtliga fönster och balkongdörrar byts ut.

Projektet startar till våren.