2019-07-22 | Brf Närdingen 1 fixar fasaderna och byter fönster

I Årsta, på Sköntorpsvägen, finns två punkthus som byggdes 1962. Fastigheterna totalrenoverades 2004-2005 av PEAB och lägenheterna såldes sedan som nyproduktion. Tresson var där 2015 för att putsa om södergavlarna som blivit illa åtgångna av väder och vind och samtidigt byttes gavelfönstren ut. Nu är det dags för resten av fasaderna att renoveras m.h.a. ett ROT-system och de två husens fönster byts också ut.

Entreprenaden påbörjas efter årsskiftet 2019-2020.