2018-07-03 | Fasadrenovering på Dalagatan

I ett smalt hus på Dalagatan 36 finns Bf Wasa 36 upa (bf står för bostadsförening och upa står för ”utan personligt ansvar”). Fastigheten byggdes 1885 och består av 20 lägenheter.

Entreprenaden omfattar renovering av fasader mot gatan och mot gården. Projektet startar efter sommaren.