2017-07-10 | Brf Olympias fastighet med byggår 2002 målas om.

Brf Olympia vars fastighet byggdes 2002 ligger i Hammarby Sjöstad, vid Sjöstadsparterren som har tilldelats Sveriges Arkitekters Kasper Salin-pris. Adresserna är Babordsgatan 12-14, Korphoppsgatan 25 samt Korphoppsgatan 27-29.

Tresson har fått uppdraget att genomföra underhåll på fastigheten; algtvätt, snickeriarbeten och målning av trä- och putsfasad.

Projektet är i gång.