15-10-21 | Nu publicerar Tresson en FAQ (Frågor/Svar) för att underlätta för dig. Nu kanske du redan här hittar svaret på den där frågan du vill ställa.

Under våra år med projekt med kvarboende har vi samlat på oss en del frågor från boende. Dessa har vi nu sammanställt i en FAQ för att göra det enklare för dig att snabbt få svar.

Vi har samlat frågorna under kategorierna Fönster/dörrar, Fasad och Balkong  för att göra det lättare att hitta. Läs gärna igenom samtliga frågor inom kategorin som rör dig då du kanske dyker på en fråga du inte tänkt på men som ökar din förståelse.

Jag känner mig frågvis, ta mig direkt till FAQ