15-09-23 | I kvarteret Bonden större 27 putsar Tresson om fasaden till våren 2016.

Projektet innebär en hel omputsning av gatufasaden ut mot Skånegatan 61. Efter omputsning färgas fasaden i en ny kulör; ljust ockragul. Färgkonsult är Åke Svedmyr.

Projektstart till våren 2016 och avslut till hösten samma år.