2017-08-18 | Fastigheten Kv. Sparren 4 på Södermalm renoveras.

Tresson påbörjar nu projektet kv. Sparren 4 på Brännkyrkagatan 120 på Södermalm, där det kommer att renoveras både högt och lågt. För att så småningom kunna se resultatet av Tressons renovering måste du dock antingen upp på taket eller gå runt fastigheten, in på gården. Av fasaderna är det nämligen endast gårdsfasaden som renoveras. Övrig renovering sker på taket.

I detalj innebär projektet fasadrenovering på gårdsfasaden, helomgjutning av balkonger och 3 altaner (också på gårdssidan)  samt helomläggning av plåttaket.