16-06-17 | Husets tilläggsisolering byts ut och fasaden putsas med tjockputs

På Årstavägen i närheten av Årsta torg ligger fastigheten som tillhör brf Stockholmshus nr 9. Föreningen består av sammanlagt av 13 huskroppar varav ett punkthus om 8/9 våningar. Detta punkthus har en tilläggsisolering bestående av cellplast/frigolit med ett ytskikt av tunnputs och detta ska nu bytas ut. Isoleringen och putsen rivs och ersätts med ett nytt system bestående av mineralull och tjockputs.

Projektet startar i sommar.