Vår historia

Från början – 1988

Tommy Henriksson och Dan Johansson påbörjar en lång karriär inom fasadrenoveringsbranschen. De arbetar åt samma arbetsgivare och kommer att göra det fram till 2005. Under årens lopp skiftar dock rollerna, de arbetar som murare, lagbasar, arbetsledare och projektledare och bygger på så sätt upp en stark yrkesmässig kompetens och förståelse genom hela värdekedjan.

I mitten – 1995

En ung och hungrig kille börjar på företaget. Hans namn är Bertil Andersson och han är nyutexaminerad från Mälardalens högskola i Västerås. Framöver kommer Bertil att arbeta med administrativa och ekonomiska uppgifter samt kalkylering och försäljning.

Tresson bildas – 2006

Efter tio år tillsammans väcks så tanken på ett eget företag. Tommy, Dan och Bertil delar synen på både fasadrenovering och entreprenörskap och med deras olika bakgrunder kompletterar de dessutom varandra väl. Tanke blir till handling och den långa processen inleds. Till våren föds Tresson. Året är 2006.

Och namnet Tresson? Tommy, Dan och Bertil har alla tre efternamn som slutar med -sson. Därav namnet Tresson.

Tresson går samman med SEHED Byggmästargruppen – 2018

Under april 2018 går Tresson ihop med SEHED Byggmästargruppen och blir således en del av en koncern med dotterbolag som representerar de flesta delar av byggbranschen. Samgåendet skapar bl.a. möjligheter att åta sig och genomdriva flera olika typer av projekt samtidigt som kvaliteten mot kund och beställare stärks genom bredare kompetens och fler erfarenheter.

Företagen som utgör SEHED Byggmästargruppen gör koncernen till en av de 25 starkaste och viktigaste aktörerna bland Sveriges byggbolag.

Tommy 2006
Dan 2006
Bertil 2006

Från vänster: Tommy Henriksson, Dan Johansson och Bertil Andersson när Tresson nyss har bildats, 2006.