Våra värderingar

Våra hjärtefrågor

Det finns mycket som våra hjärtan klappar lite extra för. Men framförallt är det barnen i olika sammanhang som engagerar oss.

Vi stöder Kvinnojouren MOA i Eskilstuna, en ideell förening vars uppgift är att bedriva jourverksamhet för kvinnor och barn som är utsatta för våld, hot och övergrepp och som ska verka offentligt för förändring av attityder och värderingar i synen på kvinnor och barn som är utsatta för våld. Läs mer på Kvinnojouren MOAs hemsida.

Vi stödjer också stiftelsen Aktiv Skola och är medlemmar i Noll tolerans mot mobbing och Företag tillsammans mot sexuella övergrepp på barn (FTS Säkra varje unge).

Våra värdeord

Vi värnar om kvaliteten i samtliga steg från kalkyl till leverans. Vi håller vad vi lovar.
Vi är i framkant när det gäller att hitta innovativa och flexibla lösningar för att tillfredsställa våra kunders behov. Vi törs välja vägar som inte nödvändigtvis har valts tidigare i branschen om vi tror det gagnar kunden.
Vi är familjära, okomplicerade, tydliga, uppriktiga och konkreta. Vi har en tydlig och platt organisation. Vi värnar om vår relation till kunden och är lyhörda för dess behov.
Vi skapar bestående relationer med våra kunder. Våra samarbeten är långsiktiga och slitstarka och skapar återkommande kunder.