16-03-15 | Brf Vidfamne har valt Tresson som totalentreprenör för fasadrenoveringen

Nyss har startskottet gått för Brf Vidfamnes omfattande fasadrenovering som innebär en rejäl genomgång av föreningens samtliga hus. Bland annat innebär entreprenaden fasadrenovering (ROT-system med rivputs), fönsterrenovering, byte av balkongräcken, takmålning av fastighetens plåttak och omläggning av fotrännor.

Fastigheten återfinns på Ivar Vidfamnes gata 1-29 och 2-14 i Hägersten och är från senare delen av 1940-talet.

Projektet är igång och renoveringen förväntas pågå en bit in i 2017.