Åkerögränd, Örby

//Åkerögränd, Örby
Åkerögränd, Örby2017-03-27T10:55:07+00:00

Projektbeskrivning

Åkerögränd, Örby

Byte av betongplattor, ny plåtbeklädnad på takkupor samt översyn av taksäkerhet. Ca 800 kvm bruttoyta tak.

Takrenoveringen genomfördes under 2011.

Projektdetaljer

Kategorier