Projektbeskrivning

Åkerögränd, Örby

Byte av betongplattor, ny plåtbeklädnad på takkupor samt översyn av taksäkerhet. Ca 800 kvm bruttoyta tak.

Takrenoveringen genomfördes under 2011.