Projektbeskrivning

Beckomberga Passivhus, Bromma

Isolering och puts på 5 nyproducerade flerbostadshus på Limonitvägen i Beckomberga. Husen är byggda med så kallad passivhusteknik som kraftigt reducerar energianvändningen under driftstiden.

Projektet genomfördes under 2010.