Projektbeskrivning

Blommensbergsskolan, Stockholm

Tvättning, lagning av puts och avfärgning med kalkfärg på slammad fasad. Bruttoytan uppgår till ca 3000 kvm.

Renoveringen genomfördes 2010.