Projektbeskrivning

Borgarskolan, Stockholm

Borgarskolan vid Jarlaplan är ett viktigt kulturarv i Stockholms historia. Byggnaden byggdes för skolverksamhet under åren 1930-1932 och hösten 1931 flyttade Borgarskolan dit från Malmskillnadsgatan. Arkitekt var Knut Nordenskjöld. Borgarskolan lades ned i mitten av 1971 och idag inhyser lokalerna bl.a. Viktor Rydberg Gymnasium och restaurangen Esperanto.

Tresson fasadrenoverade portiken och delar av ytterväggarna under 2018.