Projektbeskrivning

Brännbo, Sigtuna

Tilläggsisolering och puts (genomfärgad rivputs) samt renovering av balkonger på flerbostadshus på Ormbergsvägen 19, 21 och 23.

Projektet ägde rum under 2008.