Projektbeskrivning

Brf Blåvingen 3, Johanneshov

Hel omputs av samtliga fasader och renovering av socklar på två huskroppar samt omläggning av yttertak.
Renoveringen påbörjas i början av 2019 och förväntas vara klar till sommaren.