Projektbeskrivning

Brf Entitan, Hägersten

All fasadputs knackas ner och puts i ny kulör appliceras. Den nya kulören ska efterlikna husens originalkulörer. Balkongerna bilas ner och nya balkongplattor gjuts. Nya tidsenliga smidesräcken monteras. Taket får en översyn och alla plåtytor målas för att skydda och för enhetlighet i den nya färgsättningen. Fönstren renoveras och det blir även nya fönsterbleck och stuprör.