Projektbeskrivning

Brf Essingehill, Stora Essingen

I entreprenaden ingick byte av hängrännor, lagning av puts, omläggning och underhåll av tak och installation av taksäkerhet samt renovering och målning av fönster, balkongdörrar och entrépartier.

Projektet genomfördes under 2018.