Projektbeskrivning

Brf Friskytten, Stockholm

Entreprenaden innebar renovering av fasad, omgjutning av balkonger samt fönsterbyte. Arbetet startade 2017 och avslutades under 2018. Fastigheterna ligger på Artemisgatan i Hjorthagen.

Se före-efter-bilder nedan.

Före/efterbild