Projektbeskrivning

Brf  Hyvelbänken, Enskede

Två hus med byggår 1947 genomgår fasad- och takrenovering. Entreprenaden innebär i detalj att cellplastisoleringen rivs och ersätts med mineralull och ett Serporoc tjockputssystem. Tegeltaken läggs om. Både vindar och fasader tilläggsisoleras.

Entreprenaden genomförs under 2018.