Projektbeskrivning

Brf Mälaren, Reimersholme

Brf Mälarens 40-tals fastighet på Vindragarvägen, Reimersholme, har renoverats i omgångar av Tresson.

2009 genomfördes omputsning och hel fönsterrenovering på de tre 9-våningar höga punkthus på Vindragarvägen 8-12. I nästa skede var det låghuslängan på Vindragarvägen 7-23 vars fasader putsades m och de befintliga smidesräckena på balkongerna renoverades och fick ny frontplåt.

2013-2014 genomfördes hel fönsterrenovering och renovering av smidesräcken på de 9 våningar höga punkthusen på Vindragarvägen 2 och 4.