Projektbeskrivning

Brf Närdingen, Årsta

Renovering av två av brf Närdingens hus från 1963. Södergavlarna på Sköntorpsvägen 113 och 115 putsades om och samtidigt byttes fönstren ut på gavlarna.

Projektet avslutades under vintern 2015.