Projektbeskrivning

Brf Norrgärdet, Bro

Fasadrenovering av Brf Norrgärdets 3-våningshus på Norrgårdsvägen i Bro. Sammanlagt tre huskroppar. Fastigheten uppfördes 1956.

Entreprenaden genomfördes under 2016.

Före/efterbild