Projektbeskrivning

Brf  Reimer, Reimersholme

Brf Reimers fyra punkthus från början av 1940-talet, får ny puts på fasaden (rivputs), nya fönster samt renoverat tak. Dessutom monteras nya plåtar på balkongräckena.

Entreprenaden genomförs under 2018 – 2019.