Projektbeskrivning

Brf Safiren 11, Stockholm

Fasadrenovering av ca 4800 kvm yta och balkongrenovering av 116 balkonger samt altanrenovering. Balkongerna göts om och fick nya räcken i samma funkisstil som tidigare. Arbetet innebar även takmålning och viss fönstermålning.

Fastigheten har 104 lägenheter i två sammansatta huskroppar med nio respektive 10 våningar.

Projektet påbörjades 2014 och avslutades i slutet av 2015.