Projektbeskrivning

Brf Sjökadetten, Täby

Genomgripande renovering av föreningens fastighet på Djursholmsvägen 44-46, Flaggvägen 5-35 samt Slottsvägen 3-5. Projektet innefattade takbyte där både tegelpannor och all plåt ersattes, omgjutning av balkongerna på flerbostadshuset och nya balkongräcken, byte av fönster och omfattande fasadarbeten. Även dräneringsarbeten genomfördes.

Entreprenaden avslutades under 2014.

Före/efterbild