Projektbeskrivning

Brf Skuruäng, Nacka

Fasadrenovering (ROT-system med 5 mm spritputs) och balkongrenovering (framkantsgjutning) på flerbostadshus på Beckasinvägen. Projektet genomfördes under 2016.