Projektbeskrivning

Brf Vidfamne, Hägersten

Den omfattande entreprenaden innebar fönsterrenovering, fasadrenovering med ROT-system med rivputs, byte av balkongräcken, takmålning av fastighetens plåttak och omläggning av fotrännor. Fastigheterna är från senare delen av 1940-talet och ligger i Hägersten.

Entreprenaden avslutades under senare delen av 2017.